Sprzęt ratowniczy - Przykładowe realizacje
Twoje zamówienie: 0 produktów

Twój notatnik: 0 produktów | Do czego służy notatnik?

Wybierz język:  Polish   english   deutsch   russian
Jak oczyścić akwen portu wodnego w przypadku skażenia substancjami ropochodnymi wyciekającymi z jachtu? | Jak zorganizujesz pierwszą pomoc osobom podczas katastrofy autobusu lub pociągu? | Co zrobić z poszkodowanymi do momentu zorganizowania transportu do szpitali lub miejsc zakwaterowania! | Jakie masz środki techniczne do wzmocnienia i naprawy wałów przeciwpowodziowych! | Jakie działania podejmiesz, jeżeli w Twojej gminie dojdzie do skażenia przemysłowego, lub przewróci się cysterna z chemikaliami? | Co zrobisz, jeżeli w Twoim szpitalu pojawią się ludzie z objawami choroby zakaźnej? | Jak w szybki sposób zorganizować perfekcyjne warunki polowe? | Czego potrzebujesz, aby przygotować się do Euro 2012?Zestaw ratownictwa ekologicznego na przyczepie: Zestaw mobilny AWAS® - separacji cieczy lekkich/ropopochodnych służy do rozdziału ropopochodnych w wodach i ściekach bezpośrednio na miejscu podłączenia lub awarii.
Do głównych zadań urządzenia należy:
- usuwanie skutków awarii olejowych, benzynowych itp.
- czyszczenie zbiorników retencyjnych itp.
- zbieranie rozlewisk ropopochodnych z małych zbiorników i kanałów wodnych
- oczyszczanie mis transformatorowych
- oczyszczanie wód zanieczyszczonych ropopochodnymi czerpanych z Ekodrenów przy oczyszczaniu
gruntu.

Zalecany jest jako wyposażenie Jednostek Straży Pożarnych oraz Zakładowych Służb Ratownictwa
Chemicznego i Pożarowego.

W ofercie AWAS-Systemy Sp. zo.o. znajdują się separatory AWAS HI-1999 o przepływach nominalnych od 1 l/s do 10,0 l/s.
Zestaw oddziela mieszaniny wodno-olejowe - substancje ropopochodne i ciecze lekkie o gęstości 0,75-0,98 g/l, które nie są emulgowane i wymieszane w wodzie
Przy prawidłowej eksploatacji systemu ścieki oczyszczone mają zawartość związków ropopochodnych poniżej 5mg/l. ( parametr dopuszczający możliwość zrzutu wody do wód i gruntu )

Zestaw składa się z separatora koalescencyjnego zintegrowanego z zbiornikiem wyrównawczym, zbiornikiem na olej, skimera kanałowego i pływającego oraz pompy podającej zaolejone ścieki wraz z agregatem prądotwórczym.
Rozlewiska ropopochodnych zbierane są za pomocą skimera kanałowego lub pływającego i tłoczone przy pomocy elektrycznej pompy perystaltycznej, która podaję mieszaninę do zbiornika wyrównawczego (osadnika). W osadniku następuje oddzielenie piasku i zawiesin łatwo opadających i innych zanieczyszczeń. Następnie ścieki z osadnika przepływają grawitacyjnie do separatora AWAS HI 1999, gdzie następuje odseparowanie związków ropopochodnych. Warstewki odseparowanych związków ropopochodnych gromadzą się w komorze separacyjnej, a następnie przepływają do zintegrowanego zbiornika olej. Oczyszczona woda z separatora trafia ponownie do odbiornika ( zbiornika wodnego).

Zastosowano separator koalescencyjny typ AWAS®-HI-1999 NG3 w wykonaniu ze stali k.o. ANSI 304 lub z tworzywa sztucznego PEHD wbudowany w komorę osadnika wykonanego także z stali k.o. lub PEHD. Koalescencja bezfiltrowa z układem automatycznego ściągania oleju do zewnętrznego zbiornika.
Działanie separatora AWAS-HI-1999 wykorzystuje efekt bezfiltrowej koalescencji hydrodynamicznej. Takie zjawisko zapewnia bez obsługową eksploatację i wysokie parametry oczyszczania . Zapewnienie wysokiej skuteczności separacji ropopochodnych przy jednocześnie małych gabarytach urządzenia uzyskano dzięki zastosowaniu odpowiednio dobranych przegród wywołujących tzw. „efekt hydrodynamiczny". Drobinki oleju łączą się w większe skupiska, dzięki czemu mogą już oddzielić się od wody i zbierać na jej powierzchni. Opisany powyżej efekt jest wzmacniany maksymalnie wydłużoną drogą przepływu cieczy i występowaniem prądów tworzących się w komorze koalescencyjnej.
Woda przepływając przez separator systemem przelewów, przepływa do komory koalescencyjnej z pochylniami i siatkami, gdzie ropopochodne są wytrącane i zbierają się na powierzchni separatora, skąd są wraz z wierzchnią warstwą wody ściągane lejem do zbiornika wypychania oleju. Przy ciągłej pracy separatora zbiornik wypychania oleju jest całkowicie napełniony- w dolnej części wodą,- w górnej związkami ropopochodnymi. Połączenie hydrauliczne powierzchni czynnej separatora i zbiornika wypychania oleju powoduje, że związki ropopochodne ze zbiornika są wypychane poprzez rurkę wypychania oleju do króćca odpływu oleju i następnie grawitacyjnie do właściwego zbiornika na olej (zintegrowanego z separatorem lub stanowiącego oddzielny moduł ). Jednocześnie od dna zbiornika wypychania oleju poprowadzono rurkę syfonu wychodzącą do odpływu wody z separatora. Zadaniem jej jest odprowadzanie nadmiaru wody ze zbiornika oraz umożliwienie skutecznej pracy urządzenia przy bardzo małych przepływach.
W przerwie dopływu poziom ścieków opada do poziomu minimalnego, a pozostały do separacji olej rozprzestrzenia się na całą powierzchnię czynną separatora. Przy nowym dopływie lustro ścieków podnosi się, wierzchnia warstwa ponownie jest ściągana lejem do zbiornika wypychania oleju i następują kolejne fazy pracy jak opisano powyżej. W komorze koalescencyjnej separatora zamontowano łatwo wyjmowane siatki stalowe mające za zadanie zwiększenie efektu koalescencji oraz zatrzymanie zanieczyszczeń mechanicznych wymiarowo większych niż 10 mm.

Opisywany zestaw jest wyposażony w elektryczna pompę perystaltyczną

Końcówki do zbierania rozlewisk.

- skimer kanałowy – zbieracz oleju umożliwiającą odpompowywanie medium
- skimer pływający.
Wykonanie z stali k.o. lub tworzywa sztucznego PEHD.

Zbiornik wyrównawczy

Przy oczyszczaniu mediów zawierających zanieczyszczenia mineralne (sedymentujące) należy zastosować zbiornik poprzedzający separator. Zbiornik ten spełnia również rolę zbiornika uśredniającego przepływ zapobiegając nadmiernemu przepływowi przez separator.
Możliwe wykonanie zbiornika o konstrukcji stałej: stalowego lub z PEHD o pojemności 1-1,5 m3.

Przyczepa samochodowa (dwuosiowa)

Ładowność transportowa DMC = 3500 kg

Stosowane są następujące zbiorniki na odseparowany olej:
Wewnętrzny, zbiornik zintegrowany z osadnikiem (wykonanie z stali k.o. lub PEHD)
- Możliwość podłączenia zewnętrzny zbiornik na olej z tworzywa sztucznego o pojemności do 1000
litrów z przyłączem 2 ” Zbiornik współpracuje z wbudowaną komorą olejową na zasadzie naczyń
połączonych. Zbiornik stanowi opcje i nie wchodzi w zakres dostawy stanardowej.

Zestaw wyposażony jest w spalinowy agregat prądotwórczy.

Zalety urządzenia
• wysoka skuteczność separacji ropopochodnych (poniżej 5 mg/l)
• mobilność urządzenia – w przypadku konieczności uruchomienia urządzenia w miejscu trudno
dostępnym istnieje możliwość zdemontowania z przyczepy urządzenia - przeniesienia separatora i
zbiornika wyrównawczego na miejsce awarii.
• niegromadzenie się produktów separacji w separatorze
• możliwość bezpośredniego podłączenia do zewnętrznego zbiornika na odseparowany olej
• oddzielne odprowadzanie wody i oleju (ułatwiona eksploatacja i serwis)
• standardowe podłączenia węzy - złącza chemiczne SNOM
• wysoki poziom bezpieczeństwa: duże ilości oleju ( np. przy katastrofie ekolog.) mogą bezpośrednio
płynąć do zewnętrznego zbiornika na olej
• kompaktowa lekka konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej lub PEHD
• zminimalizowane ryzyko powstawania emulsji i zawiesin
• samowystarczalność kompletny zestaw wyposażony jest w kompletny sprzęt do prowadzenia akcji
ratunkowej.

Wytyczne stosowania

Separator AWAS HI-1999 jest urządzeniem wykorzystującym różnicę gęstości cieczy, przy czym procentowy udział frakcji lekkiej – ropopochodnych powinno być max 8-10%. W przypadku usuwania dużej ilości oleju zaleca się bezpośrednie usunięcie ropopochodnych poza separatorem.
Zależnie od ciężaru właściwego ropopochodnych sprawność separatora waha się w granicach 99%
dla gęstości 85g/cm3 do 95% dla gęstości 0,95g/cm3. Wynika to z różnej prędkości wypływania
ropopochodnych na powierzchnię wody i możliwości występowania pojedynczych kropli
ropopochodnych na odpływie.
Urządzenie przed uruchomieniem wymaga dokładnego wypoziomowania.
Mieszanina wodno-olejowa poddawana separacji nie może być zemulgowana, ponieważ w naturalnych warunkach proces rozpadu emulsji jest długotrwały ( ok.2-4 h). Z tego względu do przepompowywania cieczy należy stosować pompy nie wytwarzające emulsji jak: membranowe, perylstatyczne, a przy stosowaniu pomp wirowych należy doświadczalnie dobrać minimalną prędkość obrotową.
Przy oczyszczaniu cieczy zawierających dużą ilość cząstek sedymentujących jest zastosowany osadnik/zbiornik uśredniający.
Separator AWAS HI-1999 w ograniczonym stopniu redukuje mętność i barwę, nie oczyszcza wody w zakresie warunków biologicznych (BZT,ChZT, zawartości bakterii) i innych zawartości chemicznych.
Widok przyczepy gotowej do transportu
Widok przyczepy gotowej do transportu
Strona: 1 z 7 Wszystkich pozycji: 7
1  2  3  4  5  6  7  następne »»


Cennik Ratownictwo 2015. Oferta skrócona, zapraszamy do pobrania: aktualnego cennika standardowyc...
czytaj więcej »
Szanowni Państwo, Wychodząc na przeciw możliwym zagrożeniom, które niesie obecna sytuacja ge...
czytaj więcej »
DEZAKTYWATOR Bojowych Środków Trujących. Oferta specjalna, zgodna z wytycznymi KG PSP.  ...
czytaj więcej »
DEKONTAMINACJA WSTĘPNA zgodnie z wytycznymi KG PSP! Informujemy, że w naszej ofercie jest kompl...
czytaj więcej »
Specjalistyczne łodzie aluminiowe dla służb ratowniczych. Sprzęt  przystosowany do prowadz...
czytaj więcej »
Zeszłoroczna powódź pokazała, że stosowane dotychczas mobilne wały wypełniane wodą do podw...
czytaj więcej »
Elastyczne wały przeciwpowodziowe PCV służą do ochrony środowiska przed skutkami powodzi. W ...
czytaj więcej »
DWUKOMOROWA PŁYWAJĄCA ZAPORA przeznaczona jest do ograniczenia rozprzestrzeniania skażenia na po...
czytaj więcej »


Koszyk jest pusty!