Sprzęt ratowniczy - Produkty - Sprzęt przeciwpowodziowy i antykryzysowy. - Mobilny zestaw ratownicwa ekologicznego z separatorem substancji ropopochodnych AWAS H1999 w wykonaniu z PEHD
Twoje zamówienie: 0 produktów

Twój notatnik: 0 produktów | Do czego służy notatnik?

Wybierz język:  Polish   english   deutsch   russian
Jak oczyścić akwen portu wodnego w przypadku skażenia substancjami ropochodnymi wyciekającymi z jachtu? | Jak zorganizujesz pierwszą pomoc osobom podczas katastrofy autobusu lub pociągu? | Co zrobić z poszkodowanymi do momentu zorganizowania transportu do szpitali lub miejsc zakwaterowania! | Jakie masz środki techniczne do wzmocnienia i naprawy wałów przeciwpowodziowych! | Jakie działania podejmiesz, jeżeli w Twojej gminie dojdzie do skażenia przemysłowego, lub przewróci się cysterna z chemikaliami? | Co zrobisz, jeżeli w Twoim szpitalu pojawią się ludzie z objawami choroby zakaźnej? | Jak w szybki sposób zorganizować perfekcyjne warunki polowe? | Czego potrzebujesz, aby przygotować się do Euro 2012?Mobilny zestaw ratownicwa ekologicznego z separatorem substancji ropopochodnych AWAS H1999 w wykonaniu z PEHD
Mobilny zestaw pogotowia ekologicznego z separatorem substancji ropopochodnych AWAS H1999 przeznaczony jest do odseparowywania substancji ropopochodnych zawartych w wodach, ściekach bezpośrednio na miejscu awarii. System zalecany jest jako wyposażenie Jednostek Straży Pożarnych, oraz Zakładowych Służb Ratownictwa Chemicznego i Pożarowego.

Do głównych zadań urządzenia należy:
zbieranie rozlewisk ropopochodnych z małych zbiorników i kanałów wodnych
oczyszczanie wód zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi, które mogą być czerpane przy pomocy Ekodrenów podczas procesu oczyszczaniu skażonego gruntu.
usuwanie skutków awarii olejowych, benzynowych itp.
czyszczenie zbiorników retencyjnych itp.
oczyszczanie mis transformatorowych


Zestaw mobilny 3,0l/s widok bez plandeki / Zestaw mobilny 3,0l/s widok z plandeką


Opis zestawu:
Zestawy pogotowia ekologicznego wyposażone są w separatory AWAS HI-1999 o przepływach nominalnych 1,5 l/s ; 3 l/s ; 6,0 l/s.
Zestaw oddziela mieszaniny wodno-olejowe - substancje ropopochodne i ciecze lekkie o gęstości 0,75-0,98 g/l, które nie są emulgowane i wymieszane w wodzie.
Przy prawidłowej eksploatacji systemu ścieki oczyszczone mają zawartość związków ropopochodnych poniżej 5mg/l. (jest to parametr dopuszczający możliwość zrzutu wody do wód i gruntu)
Urządzenie składa się ze zbiornika wyrównawczego, separatora koalescencyjnego, zbiorników na olej, skimera ręcznego i pływającego oraz pompy podającej zaolejone ścieki. Całość zamontowana jest na przyczepie transportowej jedno – lub dwu osiowej o DMC = 1500 ÷ 2500kg w zależności od przepływu nominalnego zestawu. W zależności od potrzeb stosowane są pompy membranowe spalinowe lub pneumatyczne. W przypadku pomp pneumatycznych w skład zestawu wchodzi kompresor i agregat prądotwórczy. Pompy membranowe pneumatyczne mogą być wykonane z zabezpieczeniem EX.
Rozlewiska ropopochodnych zbierane są za pomocą skimera ręcznego lub pływającego a następnie tłoczone przy pomocy pompy membranowej podającej mieszaninę do zbiornika wyrównawczego (osadnika). W osadniku następuje oddzielenie piasku i zawiesin łatwo opadających i innych zanieczyszczeń. Następnie ścieki z osadnika przepływają grawitacyjnie do separatora AWAS HI 1999, gdzie następuje odseparowanie związków ropopochodnych. Warstewki odseparowanych związków ropopochodnych gromadzą się w komorze separacyjnej, a następnie przepływają do zbiorników na olej. Oczyszczona woda z separatora trafia ponownie do zbiornika wodnego.

Dzięki mobilnej konstrukcji – całość zmontowana na przyczepie, zestaw pogotowia ekologicznego może rozpocząć pracę już po upływie 15 minut po dostarczeniu na miejscu akcji.


Budowa i zasada działania separatora
Separator koalescencyjny typu AWAS®-HI-1999 NG1,5 lub NG 3 lub NG 6 w wykonaniu ze PEHD wbudowany jest w komorę osadnika z PEHD..
Działanie separatora AWAS-HI-1999 wykorzystuje efekt bezfiltrowej koalescencji hydrodynamicznej z układem automatycznego ściągania oleju do zewnętrznego zbiornika. Takie zjawisko zapewnia bez obsługową eksploatację i wysokie parametry oczyszczania. Zapewnienie wysokiej skuteczności separacji ropopochodnych przy jednocześnie małych gabarytach urządzenia uzyskano dzięki zastosowaniu odpowiednio dobranych przegród wywołujących tzw. „efekt hydrodynamiczny".


Komora z separatorem zamontowanym w osadniku / Przegrody separatora mobilnego

Drobinki oleju łączą się w większe skupiska, dzięki czemu mogą już oddzielić się od wody i zbierać na jej powierzchni. Opisany powyżej efekt jest wzmacniany maksymalnie wydłużoną drogą przepływu cieczy i występowaniem prądów tworzących się w komorze koalescencyjnej. Woda przepływając przez separator systemem przelewów, przepływa do komory koalescencyjnej z pochylniami i siatkami, gdzie związki ropopochodne są wytrącane i zbierają się na powierzchni separatora, skąd są wraz z wierzchnią warstwą wody ściągane lejem do zbiornika wypychania oleju. Przy ciągłej pracy separatora zbiornik wypychania oleju jest całkowicie napełniony- w dolnej części wodą,- w górnej związkami ropopochodnymi. Połączenie hydrauliczne powierzchni czynnej separatora i zbiornika wypychania oleju powoduje, że związki ropopochodne ze zbiornika są wypychane poprzez rurkę wypychania oleju do króćca odpływu oleju i następnie grawitacyjnie do właściwego zbiornika na olej (zintegrowanego z separatorem lub stanowiącego oddzielny moduł ). Jednocześnie od dna zbiornika wypychania oleju poprowadzono rurkę syfonu wychodzącą do odpływu wody z separatora. Zadaniem jej jest odprowadzanie nadmiaru wody ze zbiornika oraz umożliwienie skutecznej pracy urządzenia przy bardzo małych przepływach.

W przerwie dopływu poziom ścieków opada do poziomu minimalnego, a pozostały do separacji olej rozprzestrzenia się na całą powierzchnię czynną separatora. Przy nowym dopływie lustro ścieków podnosi się, wierzchnia warstwa ponownie jest ściągana lejem do zbiornika wypychania oleju i następują kolejne fazy pracy jak opisano powyżej. W komorze koalescencyjnej separatora zamontowano łatwo wyjmowane kraty mające za zadanie zatrzymanie zanieczyszczeń mechanicznych wymiarowo większych niż 10 mm.


Podstawowe dane techniczne:
przepływy nominalne: 1,5 l/s ; 3,0 l/s ; 6,0 l/s
pompa membranowa spalinowa lub pneumatyczna o wydajności 1,5 l/s ; 3,0 l/s ; 6,0 l/s
zbiornik wyrównawczy z PEHD o pojemności 0,8m3; 1, 3m3; 1,8 m3
zbiornik na odseparowane ropopochodne o pojemności 0,3m3; 1, 0,5m3; 0,7 m3
kompresor 6 bar, 230V 50 Hz.
agregat prądotwórczy IP54, 3 kW.
przyczepa transportowa o DMC 1500 – 2500 kg.

Ceny: /netto/
dla przepływu 3 l/sek.             75.330,00 zł/szt.
dla przepływu 6 l/sek.             81.400,00 zł/szt.
dla przepływu 10 l/sek.           96.120,00 zł/szt.


* Patrz cennik powyżej w opisie produktu. Ceny netto Dodaj do zamówienia: 1
szt.

Z uwagi na ilość wariantów zamawianych produktów oraz szeroki wybór wyposażenia dodatkowego, ceny oznaczone "*" dotyczą produktów w wersji podstawowej.

Po otrzymaniu zgłoszenia nasz pracownik skontaktuje się z Państwem celem:

uzgodnienia wariantów produktu,
potwierdzenia cen,
potwierdzenia szczegółów płatności,
ustalenia miejsca i terminu dostawy.

Zestaw mobilny 3,0l/s widok bez plandeki / Zestaw mobilny 3,0l/s widok z plandeką
Zestaw mobilny 3,0l/s widok bez plandeki / Zestaw mobilny 3,0l/s widok z plandeką
Komora z separatorem zamontowanym w osadniku / Przegrody separatora mobilnego
Komora z separatorem zamontowanym w osadniku / Przegrody separatora mobilnego
Zestaw – widok z prawej strony
Zestaw – widok z prawej strony
Spalinowa pompa membranowa
Spalinowa pompa membranowa
Zestaw – widok z prawej strony
Zestaw – widok z prawej strony
Podest do obsługi urządzenia
Podest do obsługi urządzenia
Zestaw przygotowany do pracy
Zestaw przygotowany do pracy
Oczyszczanie wykopów
Oczyszczanie wykopów
Usuwanie awarii przy stacji paliwa
Usuwanie awarii przy stacji paliwa
  

Produkty powiązane / wyposażenie dodatkowe:

Mobilny zestaw ratownicwa ekologicznego z separatorem substancji ropopochodnych AWAS H1999 w wykonaniu z stali kwasoodpornej
Mobilny zestaw ratownicwa ekologicznego z separatorem substancji ropopochodnych AWAS H1999 w wykonaniu z stali kwasoodpornej
Pływający zestaw ratownicwa ekologicznego z separatorem substancji ropopochodnych.
Pływający zestaw ratownicwa ekologicznego z separatorem substancji ropopochodnych.
 

Cennik Ratownictwo 2015. Oferta skrócona, zapraszamy do pobrania: aktualnego cennika standardowyc...
czytaj więcej »
Szanowni Państwo, Wychodząc na przeciw możliwym zagrożeniom, które niesie obecna sytuacja ge...
czytaj więcej »
DEZAKTYWATOR Bojowych Środków Trujących. Oferta specjalna, zgodna z wytycznymi KG PSP.  ...
czytaj więcej »
DEKONTAMINACJA WSTĘPNA zgodnie z wytycznymi KG PSP! Informujemy, że w naszej ofercie jest kompl...
czytaj więcej »
Specjalistyczne łodzie aluminiowe dla służb ratowniczych. Sprzęt  przystosowany do prowadz...
czytaj więcej »
Zeszłoroczna powódź pokazała, że stosowane dotychczas mobilne wały wypełniane wodą do podw...
czytaj więcej »
Elastyczne wały przeciwpowodziowe PCV służą do ochrony środowiska przed skutkami powodzi. W ...
czytaj więcej »
DWUKOMOROWA PŁYWAJĄCA ZAPORA przeznaczona jest do ograniczenia rozprzestrzeniania skażenia na po...
czytaj więcej »


Koszyk jest pusty!