Sprzęt ratowniczy - Produkty - Mobilny system dekontaminacyjny DA-60/120 (na przyczepie)
Twoje zamówienie: 0 produktów

Twój notatnik: 0 produktów | Do czego służy notatnik?

Wybierz język:  Polish   english   deutsch   russian
Jak oczyścić akwen portu wodnego w przypadku skażenia substancjami ropochodnymi wyciekającymi z jachtu? | Jak zorganizujesz pierwszą pomoc osobom podczas katastrofy autobusu lub pociągu? | Co zrobić z poszkodowanymi do momentu zorganizowania transportu do szpitali lub miejsc zakwaterowania! | Jakie masz środki techniczne do wzmocnienia i naprawy wałów przeciwpowodziowych! | Jakie działania podejmiesz, jeżeli w Twojej gminie dojdzie do skażenia przemysłowego, lub przewróci się cysterna z chemikaliami? | Co zrobisz, jeżeli w Twoim szpitalu pojawią się ludzie z objawami choroby zakaźnej? | Jak w szybki sposób zorganizować perfekcyjne warunki polowe? | Czego potrzebujesz, aby przygotować się do Euro 2012?Mobilny system dekontaminacyjny DA-60/120 (na przyczepie)
00
Przyczepa do dekontaminacji osób z objawami niebezpiecznej choroby zakaźnej składa się z przyczepy transportowej, w której są przechowywane i transportowane na miejsce akcji namioty i urządzenia do dekontaminacji. Dwuosiowa przyczepa o masie DMC = 2000 kg. wykonana jest zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Całe wyposażenie przyczepy jest zamontowane w specjalnie przygotowanych uchwytach mocujących tak, że każdy element wyposażenia ma ściśle określone miejsce w przyczepie i jest zabezpieczone przed wypadnięciem z uchwytów w czasie transportu.

W skład zestawu wchodzą trzy namioty pneumatyczne, w których odbywa się proces dekontaminacji. W pierwszym namiocie (namiot brudny) odbywa się przygotowanie osób skażonych do dekontaminacji. Osoby te podlegają rejestracji, badaniu następnie rozbierają się z swojej odzieży (odzież skażona trafia do specjalnych worków z tworzywa sztucznego, które są na wyposażeniu zestawu) i przechodzą do środkowego namiotu (namiot kąpielowy), (w którym są zamontowane natryski). Tutaj odbywa się zasadniczy proces dekontaminacji. Następnie osoby te kierowane są do trzeciej części namiotu, w której ubierają się w specjalnie przygotowaną wcześniej odzież zastępczą*. System ten umożliwia sprawną dekontaminację ok. 60 sprawnych osób na godzinę w każdym pionowym ciągu komunikacyjnym.**

Zespół namiotów do dekontaminacji masowej z osprzętem.

W zależności od potrzeb zestaw można przygotować dla 4 ciągów osób sprawnych, lub 2 ciągów osób sprawnych i 1 ciągu dla osób niesprawnych. W pierwszym przypadku namioty „ROZBIERALNIA i UBIERALNIA są przedzielone wzdłuż na dwie identyczne części, w których mogą osobno ubierać i rozbierać się mężczyźni, kobiety. Namiot z natryskami jest wtedy przedzielony na 4 korytarze z natryskami. Odpowiednio 2 dla mężczyzn i 2 dla kobiet. Każdy korytarz wyposażony jest 2 natryski odkażające i 1 natrysk spłukujący. Standardowo przyjmuje się, że każda osoba musi być odkażana przez co najmniej 3 minuty, a czas spłukiwania może być o połowę krótszy**. Dlatego przez dodanie dodatkowej bramki odkażającej można dwukrotnie zwiększyć przepustowość każdego korytarza.

W drugim przypadku usuwa się przegrodę dzielącą 2 środkowe korytarze w namiocie NATRYSKOWYM oraz zmienia się przegrody w namiotach UBIERALNIE I ROZBIERALNIA tak aby stworzyć w tych namiotach 3 korytarze: środkowy dla osób niesprawnych a boczne odpowiednio dla kobiet i mężczyzn.
Do środkowego przedziału wstawia się ciąg transportowy, po którym są przesuwane osoby niesprawne poddawane odkażaniu. System ten umożliwia dogodny transport chorych pod stanowiska myjące. Proces dekontaminacji nadzorują i wspomagają, co najmniej 4 osoby z obsługi, – które przy pomocy dodatkowych pistoletów mogą pomagać w dekontaminacji osób poszkodowanych. Wewnątrz namiotu ustawia się pompę wypompowującą wodę skażoną do specjalnych – zewnętrznych zbiorników. Bramki prysznicowe zamontowane są na stałe w namiocie i rozkładają się automatycznie podczas pompowania namiotu. Woda potrzebna do procesu dekontaminacji dostarczana jest do przepływowego urządzenia grzewczego ze zbiornika zewnętrznego, hydrantu lub samochodu strażackiego. Podgrzewaczu następuję podgrzanie wody do temperatury ok. 35°C z możliwością regulacji temperatury w zakresie 30 -60°C. Urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie termiczne przed przypadkowym wzrostem temperatury. Woda wraz z substancjami myjącymi podawana jest na bramki myjące. Bramki myjące wyposażone są dodatkowo w ręczny pistolet wspomagający proces mycia. Zużyta woda (brudna - skażona) wybierana jest namiotu kąpielowego przy pomocy pompy i przesyłana giętkimi wężami do zbiornika wody brudnej.

Schemat montażu systemu dekontaminacji dla czterech ciągów osób sprawnych.

Schemat montażu systemu dekontaminacji dla dwóch ciągów osób sprawnych oraz jednego ciągu dla osób niesprawnych.

Wnętrze namiotu rozbieralnia – ubieralnia.

Namioty oświetlone są przy pomocy 6 lamp podwieszonych w namiotach (po 2 na każdy namiot).
Teren akcji może być oświetlony przez dwie najaśnice wchodzące w skład zestawu.
Energię elektryczną potrzebną do działania urządzeń zapewnia agregat prądotwórczy.

Węzeł może być przygotowany do przyjęcia pacjentów przez 4 wyszkolone osoby w przeciągu 20-30 minut od momentu dostarczenia go na miejsce akcji.***

*) Nie wchodzi w skład wyposażenia zestawu
**) W zależności od wymogów czasu dekontaminacji.
***) W zależności od wybranej techniki napełniania namiotów powietrzem (butle z gazem, kompresor lub specjalną pompkę)

Mocowanie lampy w namiotach


Pompa wody skażonej

Gotowy do użycia zbiornik na wodę skażoną. W górnej części widoczne przyłącze wody z zaworem zwrotnym.


Poziomy ciąg transportowy transportowy. Osoba niesprawna przesuwana jest na standardowej desce ratunkowej pod system dekontaminacji.

Wnętrze przyczepy (przed malowaniem)

Wnętrze przyczepy (przed malowaniem)


Zestawienie wyposażenia zestawu DMC 60/120:


Organizacja pracy zestawu namiotów do dekontaminacji.
Po uzyskaniu informacji o ewentualnym skażeniu lub możliwości skażenia należy wybrać miejsce na lokalizacje „Zestawu namiotów do dekontaminacji”. Podczas wyboru miejsca na rozłożenie węzła należy kierować się między innymi następującymi kryteriami:
węzeł rozkładać i eksploatować wyłącznie w terenie nieskażonym;
jeden zestaw jest wstanie obsłużyć w zależności od wymogów procesu dekontaminacji max. ok. 120 osób na godzinę w dwóch niezależnych ciągach
komunikacyjnych (w zależności od wymogów czasu dekontaminacji)
teren powinien być w miarę równy o twardej nawierzchni (utwardzona ziemia, trawa, asfalt, beton itp.);
zapewnić odpowiednie drogi dojazdowe dla osób podlegających dekontaminacji;
wyznaczyć odpowiednie miejsca oczekiwania dla poszkodowanych;
wyznaczyć odpowiednie ciągi komunikacyjne oddzielne dla osób przed i po procesie dekontaminacji;
ściśle wyznaczyć, oddzielić i zabezpieczyć strefę skażoną od nieskażonej;
zabezpieczyć obszar węzła sanitarnego przed osobami postronnymi;
zapewnić odpowiednie miejsce lub transport dla osób po procesie dekontaminacji.

Podstawowe dane techniczne:
Wydajność systemu: w zależności od wersji 60 lub 120 osób na godzinę.
Masa przyczepy: w zależności od wersji DMC 1500 kg / 2000 kg.
Wymiary zestawu po rozłożeniu: dł x szer. około (12 x 12 m) – 144 m2
Namioty pneumatyczne NPA 18 -3 szt.,
Spalinowa nagrzewnica powietrza- 20 kW – 1 szt.
Spalinowy, przepływowy ogrzewacz wody o wydajności 600-1200 litrów/h
Benzynowy agregat prądotwórczy 4-6 kW – 1 szt.
Najaśnica oświetlająca teren 320 W. Lampa oświetlenia namiotu 6 x 35 W

Skrzynie z wyposażeniem / przyczepa z zestawem* Cena na zapytanie Dodaj do zamówienia: 1
szt.

Z uwagi na ilość wariantów zamawianych produktów oraz szeroki wybór wyposażenia dodatkowego, ceny oznaczone "*" dotyczą produktów w wersji podstawowej.

Po otrzymaniu zgłoszenia nasz pracownik skontaktuje się z Państwem celem:

uzgodnienia wariantów produktu,
potwierdzenia cen,
potwierdzenia szczegółów płatności,
ustalenia miejsca i terminu dostawy.

Przyczepa z zestawem do dekontaminacji masowej DA 60/120
Przyczepa z zestawem do dekontaminacji masowej DA 60/120
Zespół namiotów do dekontaminacji masowej z osprzętem
Zespół namiotów do dekontaminacji masowej z osprzętem
Schemat montażu systemu dekontaminacji dla czterech ciągów osób sprawnych
Schemat montażu systemu dekontaminacji dla czterech ciągów osób sprawnych
Schemat montażu systemu dekontaminacji dla dwóch ciągów osób sprawnych oraz jednego ciągu dla osób niesprawnych
Schemat montażu systemu dekontaminacji dla dwóch ciągów osób sprawnych oraz jednego ciągu dla osób niesprawnych
Widok namiotu z natryskami
Widok namiotu z natryskami
Pompa wody skażonej
Pompa wody skażonej
Wnętrze namiotu rozbieralnia – ubieralnia
Wnętrze namiotu rozbieralnia – ubieralnia
Skrzynie z wyposażeniem / przyczepa z zestawem
Skrzynie z wyposażeniem / przyczepa z zestawem
Zestawienie wyposażenia zestawu DMC 60/120
Zestawienie wyposażenia zestawu DMC 60/120
Poziomy ciąg transportowy transportowy. Osoba niesprawna przesuwana jest na standardowej desce ratunkowej pod system dekontaminacji
Poziomy ciąg transportowy transportowy. Osoba niesprawna przesuwana jest na standardowej desce ratunkowej pod system dekontaminacji
Mocowanie lamp w namiotach
Mocowanie lamp w namiotach
Wnętrze przyczepy (przed malowaniem)
Wnętrze przyczepy (przed malowaniem)
Wnętrze przyczepy (przed malowaniem)
Wnętrze przyczepy (przed malowaniem)
Nagrzewnica wody
Nagrzewnica wody
Nagrzewnica powietrza
Nagrzewnica powietrza
Gotowy do użycia zbiornik na wodę skażoną. W górnej części widoczne przyłącze wody z zaworem zwrotnym.
Gotowy do użycia zbiornik na wodę skażoną. W górnej części widoczne przyłącze wody z zaworem zwrotnym.
 

Cennik Ratownictwo 2015. Oferta skrócona, zapraszamy do pobrania: aktualnego cennika standardowyc...
czytaj więcej »
Szanowni Państwo, Wychodząc na przeciw możliwym zagrożeniom, które niesie obecna sytuacja ge...
czytaj więcej »
DEZAKTYWATOR Bojowych Środków Trujących. Oferta specjalna, zgodna z wytycznymi KG PSP.  ...
czytaj więcej »
DEKONTAMINACJA WSTĘPNA zgodnie z wytycznymi KG PSP! Informujemy, że w naszej ofercie jest kompl...
czytaj więcej »
Specjalistyczne łodzie aluminiowe dla służb ratowniczych. Sprzęt  przystosowany do prowadz...
czytaj więcej »
Zeszłoroczna powódź pokazała, że stosowane dotychczas mobilne wały wypełniane wodą do podw...
czytaj więcej »
Elastyczne wały przeciwpowodziowe PCV służą do ochrony środowiska przed skutkami powodzi. W ...
czytaj więcej »
DWUKOMOROWA PŁYWAJĄCA ZAPORA przeznaczona jest do ograniczenia rozprzestrzeniania skażenia na po...
czytaj więcej »


Koszyk jest pusty!