Sprzęt ratowniczy - Co powinieneś wiedzieć
Twoje zamówienie: 0 produktów

Twój notatnik: 0 produktów | Do czego służy notatnik?

Wybierz język:  Polish   english   deutsch   russian
Jak oczyścić akwen portu wodnego w przypadku skażenia substancjami ropochodnymi wyciekającymi z jachtu? | Jak zorganizujesz pierwszą pomoc osobom podczas katastrofy autobusu lub pociągu? | Co zrobić z poszkodowanymi do momentu zorganizowania transportu do szpitali lub miejsc zakwaterowania! | Jakie masz środki techniczne do wzmocnienia i naprawy wałów przeciwpowodziowych! | Jakie działania podejmiesz, jeżeli w Twojej gminie dojdzie do skażenia przemysłowego, lub przewróci się cysterna z chemikaliami? | Co zrobisz, jeżeli w Twoim szpitalu pojawią się ludzie z objawami choroby zakaźnej? | Jak w szybki sposób zorganizować perfekcyjne warunki polowe? | Czego potrzebujesz, aby przygotować się do Euro 2012?Nowe standardy - nowe obszary sprzętu ratowniczego
Nowe standardy - nowe obszary sprzętu ratowniczego
Od profesjonalnego sprzętu ratowniczego wymaga się głównie skuteczności, czyli głównie na jego wysokie parametry użytkowe i niezawodność. Służby ratownicze mają na wyposażeniu bardzo różnorodny sprzęt. W rzeczywistych warunkach niektóre rodzaje sprzętu używane są bardzo rzadko, zgodnie z częstotliwością występowania poszczególnych rodzajów awarii czy katastrof. W niektórych przypadkach bardzo specjalistyczny sprzęt gromadzi się w bazach sprzętowych w województwach co umożliwia jego wykorzystanie w większej ilości zdarzeń gdyż jest dysponowany w ramach potrzeb na dużym obszarze.

Istnieje jednak grupa sprzętu pomimo tego że używana rzadko to z drugiej strony potrzebna na miejscu zdarzenia natychmiast. Do takiej grupy należą namioty ratownicze i sprzęt do dekontaminacji. Jaką decyzję ma podjąć kierujący działaniami ratowniczymi w przypadku zdarzeń masowych w komunikacji gdy na ulicy nocą podczas śnieżycy leży duża liczba poszkodowanych a namiot ratowniczy który jest niezbędny natychmiast, znajduje się w bazie wojewódzkiej kilkadziesiąt kilometrów dalej. Taki sprzęt ze względu na czas jego użycia powinien znajdować się praktycznie w każdym powiecie. Przy tego rodzaju specjalistycznym wyposażeniu dodatkową bardzo istotną cechą przekładającą się bezpośrednio na jego skuteczność jest jego trwałość podczas długotrwałego przechowywania, przy minimalnych zabiegach konserwacyjnych. Cóż z tego, że rok temu namiot prezentował się znakomicie, jeżeli dzisiaj po dowiezieniu na miejsce działań jest niczego nie wartym strzępkiem tkaniny, a w okresie roku nie było zdarzeń i ćwiczeń w którym mógł zostać wykorzystany i sprawdzony. Podczas zakupów dokonywanych przez dziesiątki podmiotów ratowniczych czy też urzędów pomimo wiedzy, że sprzęt taki jak pneumatyczne namioty ratownicze będą miesiącami leżały na regałach nikt praktycznie nie stawia wymogu udokumentowanej trwałości użytych do produkcji materiałów.

Firma AWAS będąc producentem tej gamy produktów w tym obszarze zdecydowała się na stosowanie wyłącznie tkanin pokrytych plastycznym PCV. Tkaniny takie posiadają gwarancję na przechowywanie w okresie 10 lat. Ten nowy standard objawia się tym, że pomimo składowania i braku jakiejkolwiek konserwacji (talkowania, przewietrzania, przekładania, suszenia) w tak długim okresie wyroby z użyciem stosowanych podczas produkcji komponentów dają pełną gwarancję zachowania wszystkich parametrów użytkowych namiotów pneumatycznych, kabin dekontaminacyjnych, systemów dekontaminacji masowej, szczelnych zbiorników elastycznych na wodę pitną, wodę techniczną i różnego rodzaju ścieków w tym również agresywnych, czy też elastycznych wałów przeciwpowodziowych. Zachowując lepsze lub równoważne inne cechy użytkowe do obecnie stosowanych w tym odporność na niskie i wysokie temperatury w zakresie –30oC do +70oC .Jeżeli sprzęt taki ma tak dobre parametry to u wielu przyszłych kontrahentów budzi się ostrzeżenie, że musi on być drogi. Tutaj ku wielkiemu zaskoczeniu niektórych ratowników trzeba zaznaczyć, że w wielu wyrobach cena wyrobów z plastycznego PCV jest niższa od spotykanych na rynku.

Istotną sprawą jest również, obok użytych materiałów, zastosowana w procesie produkcji technologia. To ona w wielu przypadkach decyduje również o trwałości i niezawodności sprzętu. Namioty pneumatyczne i inne wyroby oferowane są przez firmę AWAS w technologii zgrzewania poszczególnych elementów ultradźwiękami. Daje to najwyższą gwarancję trwałości takiego połączenia.Dlaczego więc zainteresowanie wyrobami o tak dobrych parametrach jest raczej umiarkowane, a zdarzają się również przetargi gdzie zamawiający wyraźnie zaznacza, że życzy sobie wyrób wg starych standardów. W wielu przypadkach decyduje o tym przyzwyczajenie, w innych bak dostatecznej wiedzy o występującym na rynku sprzęcie jak również niechęć do nowych rozwiązań co dla niektórych kojarzący się z niewiadomym ryzykiem.

Jednak ryzyko przy obecnym systemie jakości produkcji, certyfikacji wyrobów jest skrajnie małe. Nowe rozwiązania we wszystkich dziedzinach niosą postęp zaś w sprzęcie ratowniczym dalszy wzrost ich skuteczności. Dlaczego więc z góry rezygnować z użycia sprzętu o lepszych parametrach. Po nieudanych działaniach nikt nie pyta odpowiedzialnego za kierowanie akcją, jakiego sprzętu używali ratownicy. Pada stwierdzenie, o bezradności służb ratowniczych. Jesteśmy obecnie najpoważniejszym krajowym oferentem sprzętu do dekontaminacji masowej, dekontaminacji pojazdów oraz całej gamy mobilnego sprzętu do ochrony i likwidacji zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiacyjnych.

Posiadamy specjalistów którzy mogą opracować dowolne systemy ochronne według życzeń zamawiającego w tym izolatoria i nosze izolacyjne do ochrony otoczenia lub poszkodowanego przed skażeniem biologicznym jak również chemicznym. Sprzęt naszej Firmy funkcjonuje w szeregu jednostkach ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej oraz wydziałów zarządzania kryzysowego różnych szczebli na lotniskach i innych szczególnie zagrożonych miejscach. Posiadamy własny mobilny serwis mogący podjąć działania naprawcze w krótkim okresie czasu.

Bardzo ciekawą ofertę firma AWAS przygotowała w dziedzinie dekontaminacji. Kompletny zestaw wszystkich urządzeń do dekontaminacji masowej o wydajności od 60 do 120 osób w ciągu godziny umieszczony jest na przyczepie dwuosiowej. Przyczepa w zabudowie aluminiowej z półkami wysuwanymi panelami, pojemnikami posiada pełne wyposażenie rozwinięcia stacji dekontaminacyjnej. Jest to zestaw przygotowany pod potrzeby komend powiatowych PSP i jako jedyny oferowany obecnie na rynku posiada certyfikat CNBOP.Bardzo ciekawym produktem są całkowicie szczelne zbiorniki elastyczne do wody pitnej (niezbędne w czasie powodzi dla zaopatrzenia ludzi), wodę techniczną, czy też ścieki. W każdych warunkach przy niewielkich rozmiarach w trakcie przechowywania i braku konserwacji z magazynu można zadysponować dowolnej wielkości zbiornik np.; do zebrania cieczy agresywnych a dalej przy pomocy wszytych pasów załadować no samochód i wywieźć celem utylizacji.

Nasi specjaliści są w stanie na miejscu u kontrahenta przeprowadzić szkolenie z zakresu prowadzonej działalności dotyczące zarówno użycia produkowanego sprzętu jak również technik prowadzenia działań ratowniczych mających za zadnia redukcję skażeń ludzi, przedmiotów terenu jak również obiektów. Jako producent jesteśmy w stanie wyprodukować sprzęt o dowolnych wymiarach czy też cechach użytkowych np.: duży namiot, o nietypowych wymiarach, a przyjęte obecnie standardy są jedynie próbą standaryzacji występujących potrzeb wynikających z prowadzonych przetargów i zamówień.Wszystkie służby ratownicze i osoby odpowiedzialne za te zagadnienia zapraszamy do współpracy.


Cennik Ratownictwo 2015. Oferta skrócona, zapraszamy do pobrania: aktualnego cennika standardowyc...
czytaj więcej »
Szanowni Państwo, Wychodząc na przeciw możliwym zagrożeniom, które niesie obecna sytuacja ge...
czytaj więcej »
DEZAKTYWATOR Bojowych Środków Trujących. Oferta specjalna, zgodna z wytycznymi KG PSP.  ...
czytaj więcej »
DEKONTAMINACJA WSTĘPNA zgodnie z wytycznymi KG PSP! Informujemy, że w naszej ofercie jest kompl...
czytaj więcej »
Specjalistyczne łodzie aluminiowe dla służb ratowniczych. Sprzęt  przystosowany do prowadz...
czytaj więcej »
Zeszłoroczna powódź pokazała, że stosowane dotychczas mobilne wały wypełniane wodą do podw...
czytaj więcej »
Elastyczne wały przeciwpowodziowe PCV służą do ochrony środowiska przed skutkami powodzi. W ...
czytaj więcej »
DWUKOMOROWA PŁYWAJĄCA ZAPORA przeznaczona jest do ograniczenia rozprzestrzeniania skażenia na po...
czytaj więcej »


Koszyk jest pusty!